Kontingent/Treningsavgift

Kontingent går til å drifte klubben.

Treningsavgift går til å drifte treningsgrupper/lag, dvs seriepåmelding, dommerutgifter, trenerlønn.
Faktureres halvparten høst- og halvparten vårsesong.

Faktureres gjennom Idrettens betalingsløsning (utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med Buypass)

Sesong 2022/2023
Kontingent: 200,-
Treningsavgifter
U8 – U12: 1500,-
U13 – U14: 2200,-
U15 – U17: 2500,-
U18 – U19: 2700,-
Senior, selvdrevne lag: 1500,-