Kontingent/Treningsavgift

Kontingent går til å drifte klubben.

Treningsavgift går til å drifte treningsgrupper/lag, dvs seriepåmelding, dommerutgifter, trenerlønn.
Faktureres halvparten høst- og halvparten vårsesong.

Faktureres gjennom Idrettens betalingsløsning (utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med Buypass)

Sesong 2021/2022
Kontingent: 200,-
Treningsavgifter
EB/EBC: 1000,-
Seriespill (U14-U19): 3000,-
Senior, selvdrevne lag: 1250,-