For Lagledere

Info seriespill, NBBF region Vest
Leie lokaler, Bergen Kommune, AktivBy
Sekreteriat nybegynner
Lystavle/scoreboad bruksanvisning
Melde overgang

Hjemmekamper.

Info om sekreteriat og brukanvisning for tavle i tabell over.

Link til informasjon fra basketforbundet, Region Vest, om seriespill, kampskjema etc i tabell over

Det må være en tilsysnvakt for hjemmekamper. Noen ganger drevet av YBBK, noen ganger drevet av Gneist.
Om YBBK har tilsynsvakt må den som er ansvarlig ha gjennomgått informasjonsrunde med byggansvarlig.

Tilsynsvakt blir betalt med ca 150 kr timen. Blir utbetalt to ganger årlig. Den som er tilsynsvakt sender timer til kasserer@ytrebygdabasket.no, og merker hvem som skal tilbakebetales. Timene blir regnet fra en time før første kamp til 45 min etter slutt siste kamp, rundet av til hele timer. Klubben sender til kommunen og mottar godtgjørsle, Viderebetales til hvor det er sagt at det skal sendes (f.eks til ansvarlig person, lag, klubb).

Kostfordeling

YBBK dekker

 • Seriepåmelding
 • Trenerlønn
 • Reiseutgifter til trener for en cup per år
 • Dommerkostnader
 • Påmelding NM
 • Forsikringer
 • Dommerkurs – etter avtale
 • Trenerkurs – etter avtale
 • Sekretariatskurs 
 • Drakter til lag EB/EBC

Lag må selv dekke

 • Påmelding på cuper
 • Drakter til lag i seriespill
 • Bøter for ikke å møte til kamp 
 • Gebyr for flytting av kamper
 • Gebyr for å ikke melde inn kampresultat
 • Reiseutgifter til trenere til utover en cup per år