Treningsgrupper & tider

Sandslihallen, om ikke annet er oppgitt.

Yngre lag
Karina Prestegård
karinaprestegard@gmail.com
G 2003/04/05/06
Mandag 15.30-17.30
Tirsdag 15.30-17.30
Onsdag 16.00-17.30 Styrke/skadeforebyggende
Onsdag 18.00 – – Frøya
Torsdag 18.30-20.30
Fredag 19.30-20.30 -> skills
Camilla Hovig
camhovi@gmail.com
Menn 2. div
Anders Bjelkerøy
anders_bjelk@hotmail.com
Menn 4.div
Konrad Stoczkowski
kstoczkowski@gmail.com