Kontingent/Treningsavgift

16. mars 2020
Forfall for andre delinnbetaling av treningsagvift er utsatt til 1. mai
(Men husk at dette ikke er betaling av noe som skjer fra nå og frem til sommeren, det delbetaling av utgifter vi har hatt i hele sesongen. Over 90 % av utgiftene klubben har gjennom en sesong er betalt ut allerede mid februar.)

Kontingent går til å drifte klubben. Faktureres om høsten.

Treningsavgift går til å drifte treningsgrupper/lag, dvs seriepåmelding, dommerutgifter, trenerlønn.
Faktureres halvparten høst- og halvparten vårsesong.

Sesong 2019/2020
Kontingent 200
Treningsavgifter
EB/EBC1000
Seriespill (13-19 år)
Tillegg dobbel serie
3000
1000
Senior, selvdrevne lag 1250