Kontigent/Treningsavgift

Kontigent går til å drifte klubben. Faktureres om høsten.

Treningsavgift går til å drifte treningsgrupper/lag, dvs seriepåmelding, dommerutgifter, trenerlønn.
Faktureres halvparten høst- og halvparten vårsesong.

Sesong 2019/2020
Kontigent 200
Treningsavgifter
EB/EBC1000
Seriespill (13-19 år)
Tillegg dobbel serie
3000
1000
Senior, selvdrevne lag 1250